Tanıtım

Bölüm içerisinde 5 Ana Bilim Dalı yer almaktadır. Bunlar; Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi'dir. Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dallarında yüksek lisans ve doktora; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri verilmektedir.